این وبلاگ در راستای بالا بردن کیفیت آموزشی و اطلاع رسانی ویژه دانشجویان میباشد

 

به اطلاع  دانشجویان محترم می رساند دسترسی به پایگاههای ذکر شده در لینک زیر از داخل دانشگاه برقرار شده است.

 پایگاههای علمی در سال 2015

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 22:37 | لینک  | 


http://vcr.mshdiau.ac.ir/images/stories/vcr/maghalat/930901.pdf

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 15:39 | لینک  | 

محورهای

کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

سمپوزیوم جغرافیا، برنامه ریزی شهری_روستایی و توسعه پایدار

مدیریت نوین دربرنامه ریزی شهری وروستایی

توسعه پایدارشهری ونگاهی به آینده

جغرافیا وبرنامه ریزی نوین شهری

جغرافیا و پدافندغیرعامل درشهرها

محدودیت ها و شاخص های توسعه پایدارشهری

بررسی جغرافیایی مشکلات امروزه شهرها

حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان دربرنامه ریزی شهری

نقش شهرداریها در توسعه پایدارشهری

نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه پایدارشهری وروستایی

برنامه ریزی و پایداری سیستم های روستایی وشهری

سمپوزیوم جغرافیا، گردشگری وتوسعه پایدار

گردشگری شهری وتوسعه پایدار

توسعه پایدارصنعت گردشگری

موانع توسعه صنعت گردشگری درایران

گردشگری روستایی ونقش آن درتوسعه مناطق روستایی

اکوتوریسم رویکردی نوین درصنعت گردشگری

برنامه ریزی فضایی وتوسعه گردشگری

کاربردفناوریهای نوین درتوسعه پایدارصنعت گردشگری

تجارب توسعه پایدارگردشگری درجهان

نقش سازمانهای مردم نهاددرتوسعه پایدارگردشگری

سمپوزیوم جغرافیا، محیط زیست و توسعه پایدار

مدیریت ، محیط زیست وتوسعه پایدار

صنعت ، محیط زیست وتوسعه پایدار

شهرنشینی و محیط زیست پایدار

کاربردفناوریهای نوین درتوسعه پایدارمحیط زیست

برنامه ریزی شهری ،محیط زیست وتوسعه پایدار

برنامه ریزی روستایی ،محیط زیست وتوسعه پایدار

سمپوزیوم جغرافیا، امنیت، اقتصاد، سیاست درخلیج فارس

موقعیت ژئوپلتیک خلیج فارس وتاثیرآن ان درسطح جهانی

خلیج فارس واقتصادجهانی

انرژی، اقتصاد وخلیج فارس

انرژی امنیت وخلیج فارس

امنیت درخلیج فارس

جغرافیای سیاسی خلیج فارس

نقش خلیج فارس درتعاملات منطقه ای وجهانی

خلیج فارس وچالش های حقوقی

سمپوزیوم جغرافیا وآمایش سرزمین

مفهوم فضاواصول روشهای برنام ریزی فضایی

جایگاه برنامه ریزی فضایی دربرنامه های توسعه کشور

تجارب برنامه ریزی آمایش سرزمین درجهان

آمایش سرزمین وتوسعه پایدار

برنامه ریزی های محلی وتوسعه پایدار

برنامه ریزی های ناحیه ای وتوسعه پایدار

سمپوزیوم توسعه گردشگری و پايداري محیط زیست

گردشگری وطبیعت گردی

گردشگری و جغرافیا

گردشگری ومدل های اقلیمی

گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی

گردشگری در سواحل

گردشگري و توسعه پايدار

گردشگري شهري

گردشگري روستایی

استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري

گردشگري مذهبي

گردشگری فرهنگی

گردشگری وموزه ها

تغييرات آب و هوايي و گردشگري

نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري

آموزش و تورگردانی گردشگري

گردشگری وموسیقی های محلی

گردشگری ادبی

گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی

سمپوزیوم گردشگری وطبیعت گردی

گردشگری و جغرافیا

گردشگری ،اقلیم وآب وهوا

گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی

گردشگری در سواحل

گردشگري و توسعه پايدارشهری و روستایی

گردشگری ،شهرسازی وتوسعه پایدار

استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري

گردشگري مذهبي

گردشگری فرهنگی

گردشگری وموزه ها

مشکلات،موانع ونیازهای صنعت توریسم در ایران

نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري

آموزش و تورگردانی گردشگري

گردشگری وموسیقی های محلی

گردشگری ادبی

گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی

محورهای ویژه ومرتبط با گردشگری وطبیعت گردی

گردشگری و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

گردشگری و توسعه سیاسی

گردشگری و همبستگی ملی

گردشگری و آمایش سرزمین

جغرافیا، گردشگری و توسعه شهری، روستایی و عشایری

گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست

گردشگری ،اقوام، فرهنگ و آیین و رویدادهای ملی

گردشگری، هنر و صنایع دستی ایران

گردشگری، سلامت و پزشکی

گردشگری ،زبان و ادبیات فارسی

گردشگری، تاریخ و معماری

گردشگری ،مذهب و آیین های مذهبی

گردشگری، بنادر و مناطق آزاد

گردشگری،مرزهای دریایی،توسعه ساحل محور

گردشگری، آموزش عالی ، دانشگاه های بین المللی

گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل

گردشگری ،نظم، امنیت

گردشگری، فناوری اطلاعات،IT

‎‎کیفیت مدیریت جامع درصنعت جهانگردی

‎محیط ملی و بین المللی تجارت وگردشگری

‎‎تحلیل رفتاری جهانگردی و تعامل فرهنگی

خط مشی گذاری درصنعت جهانگردی

‎مدیریت حسابداری درصنعت جهانگردی

گردشگری، مدیریت استراتژیک، موقعیت جغرافیایی ایران

گردشگری، خدمات، هتل ها و آژانس ها

گردشگری، تبلیغات، بازاریابی منطقه ای و جهانی

گردشگردی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی

گردشگری، تولید ملی، اشتغال

گردشگری، طبیعت گردی، زمین گردشگری

گردشگری ،شهر ها ، شهر های خلاق

گردشگری، روستاها، عشایر

گردشگری ، مناطق جنگی، یادواره های جنگی

گردشگری و آب

گردشگری، توسعه مناطق مرزی

گردشگری، توسعه مناطق محروم

گردشگری، پویایی فضا های جغرافیایی

اصول مدیریت وبازاریابی خدمات

سامانه‎های‎اطلاعاتی‎درصنعت‎جهانگردی

روشهای کمی در جهانگردی

ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی

‎بازاریابی بین الملی درجهانگردی

 ‎رفتار مصرف کننده درجهانگردی

بازاریابی محصولات جهانگردی

مدیریت اکوسیستم های طبیعی

برنامه‏ ریزی جهانگردی در کشورهای درحال توسعه

مدیریت استراتژیک گردشگری

جغرافیا ومدیریت اکوتوریسم

جغرافیا،برنامه ریزی محیطی،گردشگری پایدار

مدیریت توسعه پایدار در مناطق شهری وروستایی

گردشگری وحمل ونقل هوایی

فرودگاه ها وخدمات گردشگری

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت توریسم وگردشگری

ارزیابی پیامدهای طرح ها وپروژه های گردشگری

سیاست های توسعه گردشگری درکشور

نقش سازمان های متولی در توسعه پایدار گردشگری

مدیریت بازاریابی وتبلیغات وتوسعه پایدار گردشگری

گردشگری وکترینک هوایی

گردشگری عصبی

سایر ایده های نوین در زمینه گردشگری و توسعه پایدار

محورهای ویژه جغرافیاوتوسعه پایدار

علوم جغرافیایی وفناوریهای نوین

جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی

جغرافیا وآمایش سرزمین

جغرافیا ومدیریت جامع شهری

جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری وتوسعه پایدار

سمپوزیوم جغرافياوپايداري محيط

انسان و پایداری محیط

 مدیرت شهری پایداری

مدیریت روستایی پایدار

 گردشگری شهری وروستایی پایدار

 مدیریت پایدار کوچ نشینی

 جمعیت و تغذیه پایدار

آب و هواشناسی و پایداری محیط

 مخاطرات آب و هوایی

 آب و هواشناسی شهری

 آب و هواشناسی کاربردی

 گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی

ژئومورفولوژی و پایداری محیط

 ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی

 ژئومورفولوژی کاربردی

 ژئومورفولوژی کارست

 ژئومورفولوژی و پدافند غیرعامل

منابع آب و پایداری محیط

 مدیریت منابع آب سطحی

 مدیریت منابع آب زیر زمینی

 مدیریت جامع حوضه های آبریز

منابع طبیعی و پایداری محیط

 مدیریت خاک

 مدیریت جنگل ها و مراتع

 مدیریت فرسایش

کاربرد فناوری های نو در پایداری محیط

 کاربرد سنجش از دور در مدیریت محیط

 کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت محیط

محور آزاد

مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه جغرافیا در تمامی گرایش های جغرافیا

http://geography1404.ir/default.aspx

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 19:12 | لینک  | 

انجمن توسعه روستایی ایران و دانشگاه تربت حیدریه در نظر دارند با مشارکت نهادهای علمی، ادارات دولتی و سازمانهای خصوصی کشور دومین کنفرانس بین المللی راهبردهای توسعه روستایی را با محوریت فرمایشات رهبر معظم رهبری، شعار سال 1393(اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادیو اقتصاد مقاومتی برگزار کنند

بدینوسیله از همه اساتید، دانشجویان، متخصصین و پژوهشگران و علاقه مندان رشته های مختلف علمی مرتبط دعوت می شود با ارسال مقاله و شرکت در همایش ما را در برگزاری موفق آن یاری رسانند 

محورهای تخصصی همایش:

- گردشگری و توسعه روستایی

- نقش زنان در توسعه روستایی

- امنیت غذایی و توسعه روستایی

- توسعه روستایی و اقتصاد مقاومتی

- اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

- بازاریابی کشاورزی و توسعه روستایی

- برنامه ریزی و سیاستگذاری روستایی

- محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی

- نقش اقتصاد و فرهنگ در توسعه روستايي

- نقش مدیریت منابع آب در توسعه روستایی

- اشتغال، کارآفرینی و سرمایه گذاری در توسعه روستایی

- تنوع زیستی و توسعه پایدار روستایی زاگرس مرکزی

- جایگاه توسعه روستایی در برنامه ششم و سند چشم انداز

- مباحث ویژه توسعه روستایی و کشاورزی خراسان رضوی

و سایر موضوعات وابسته …

 

تاریخ های مهم

آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات: 1/9/1393

اعلام نتایج داوری : 15/9/93

آخرین مهلت دریافت اصل مقالات: 1/11/93

داوری نهایی: 25/11/93

زمان برگزاری همایش: اسفند ۱۳۹۳

   irda1393@gmail.comایمیل همایش

 http://www.cthu.ir   وب سایت همایش

 

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 17:48 | لینک  | 

کوله بارت بر بند ، شاید این چند سحر فرصت آخر باشد که به مقصد برسیم
بشناسیم خدا و بفهمیم که یک عمر چه غافل بودیم ، میشود آسان رفت
میشود کاری کرد که رضا باشد او .
تو ای  دانشجو  ای سبک بال ،  در دعای سحرت ، هرگز از یاد نبر ، یاد استاد

 

یا به عبارت دیگر

کوله بارت بر بند ، شاید این چند سحر فرصت آخر باشد که به مقصد برسیم بشناسیم خدا و بفهمیم که یک عمر چه غافل بودیم ميشودكاري كردكه رضاباشداو، وتواي دانشجو اي سبك بال، دردعاي سحرازيادمبر، ياداستادت را.(تصحیح از مجتبی رجبی نسب)

التماس دعا

 

فرا رسیدن ماه ضیافت الهی بر شما و خانواده محترم مبارک باد

 

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 8:52 | لینک  | 

 

http://uplod.ir/d95cpsfunqtg/Copy_of_آموزش_SPSS.pdf.htm
http://uplod.ir/2ntwaxqnv6pm/نحوه_وارد_کردن_اطلاعات_از_محیط.pdf.htm

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 10:28 | لینک  | 

 

 

 ۱.فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری

 

۲- فصلنامه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

۳- فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

۴- فصلنامه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاداسلامی اسلامی گرمسار

۵- فصلنامه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی لرستان

۶- فصلنامه جغرافیای سرزمین دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

۷- فصلنامه چشم انداز جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

۸- فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

۹- فصلنامه مطالعات مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

۱۰- فصلنامه هویت شهری دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

۱۱- فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا(مدرس علوم انسانی) دانشگاه تربیت مدرس تهران

۱۲- فصلنامه پژوهشهای روستایی دانشگاه تهران

۱۳-  فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

۱۴- فصلنامه تحقیقات جغرافیایی دانشگاه اصفهان

۱۵- فصلنامه جغرافیا انجمن جغرافیای ایران

۱۶- فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان

۱۷- فصلنامه جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۸- فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ایی دانشگاه فردوسی مشهد

۱۹- فصلنامه فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی اهر

۲۰- فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دانشگاه تربیت معلم سبزوار

۲۱- فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری منطقه ایی دانشگاه اصفهان

۲۲-فصلنامه آمایش محیط دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

۲۳-مجله RS and GIS

۲۴-فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای

25-فصلنامه  اکوسيستم هاي طبيعي ايران.  دانشگاه آزاد نور

 

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 12:59 | لینک  | 

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع ارشد جغرافیا کلیه گرایش ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان(برنامه ریزی روستایی , گردشگری,آمایش ,برنامه ریزی شهری)

مراحل انتخاب استاد راهنما

استاد راهنما  ووموضوع پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد به پیشنهاد دانشجو و با موافقت کتبی استاد(توسط فرم صفر) و تاییدمدیر گروه و شورای گروه تخصصی جغرافیا به شرح افراد ذیل تعیین می شود.لذا فرم صفر از طریق سایت و یا انتشارات دانشگاه توسط دانشجو تهیه و اقدام به تکمیل و به امضاء و تایید استاد راهنمای رسانده و تحویل مدیرگروه گردد

توجه: درنحوه همکـاری استادان در پایان نامه های کارشناسی ارشـد،  اولویت با اعضاء تمـــام وقت ، گروه می باشد.  

نحوه انتخاب استاد مشاور :

 به پیشنهاداستادراهنماو یا شورای گروه یک نفر از اعضای هیات علمی یا متخصصان ومحققان برجسته با رعایت شرایط مندرج در بخشنامه ،پس از تایید در گروه تخصصی مربوطه ، به عنوان استاد مشاور تعیین می شود .

اعضای تمام وقت گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و شورای گروه تخصصی جغرافیا به شرح افراد ذیل می باشند

1.    دکتر عباس ارغان        2. دکتر زینب کرکه آبادی         3. دکتر محمدرضا زند مقدم 

   4. خانم معصومه تدینی       5 . دکتر سعید کامیابی         ۶. دکتر جمال الدین دریاباری

دانشجویان محترم استاد راهنمای خود را  از بین  اعضای گروه جغرافیای تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به شرح افراد ذکر شده بالا می توانند انتخاب نمایند و حق انتخاب دارند.

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 19:34 | لینک  | 

http://archurb.sbu.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=ba%2fNwQvs3Bo%3d&tabid=4859&mid=11192
نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 11:25 | لینک  | 

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 13:23 | لینک  |