این وبلاگ در راستای بالا بردن کیفیت آموزشی و اطلاع رسانی ویژه دانشجویان میباشد

انجمن توسعه روستایی ایران و دانشگاه تربت حیدریه در نظر دارند با مشارکت نهادهای علمی، ادارات دولتی و سازمانهای خصوصی کشور دومین کنفرانس بین المللی راهبردهای توسعه روستایی را با محوریت فرمایشات رهبر معظم رهبری، شعار سال 1393(اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادیو اقتصاد مقاومتی برگزار کنند

بدینوسیله از همه اساتید، دانشجویان، متخصصین و پژوهشگران و علاقه مندان رشته های مختلف علمی مرتبط دعوت می شود با ارسال مقاله و شرکت در همایش ما را در برگزاری موفق آن یاری رسانند 

محورهای تخصصی همایش:

- گردشگری و توسعه روستایی

- نقش زنان در توسعه روستایی

- امنیت غذایی و توسعه روستایی

- توسعه روستایی و اقتصاد مقاومتی

- اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

- بازاریابی کشاورزی و توسعه روستایی

- برنامه ریزی و سیاستگذاری روستایی

- محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی

- نقش اقتصاد و فرهنگ در توسعه روستايي

- نقش مدیریت منابع آب در توسعه روستایی

- اشتغال، کارآفرینی و سرمایه گذاری در توسعه روستایی

- تنوع زیستی و توسعه پایدار روستایی زاگرس مرکزی

- جایگاه توسعه روستایی در برنامه ششم و سند چشم انداز

- مباحث ویژه توسعه روستایی و کشاورزی خراسان رضوی

و سایر موضوعات وابسته …

 

تاریخ های مهم

آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات: 1/9/1393

اعلام نتایج داوری : 15/9/93

آخرین مهلت دریافت اصل مقالات: 1/11/93

داوری نهایی: 25/11/93

زمان برگزاری همایش: اسفند ۱۳۹۳

   irda1393@gmail.comایمیل همایش

 http://www.cthu.ir   وب سایت همایش

 

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 17:48 | لینک  | 

کوله بارت بر بند ، شاید این چند سحر فرصت آخر باشد که به مقصد برسیم
بشناسیم خدا و بفهمیم که یک عمر چه غافل بودیم ، میشود آسان رفت
میشود کاری کرد که رضا باشد او .
تو ای  دانشجو  ای سبک بال ،  در دعای سحرت ، هرگز از یاد نبر ، یاد استاد

 

یا به عبارت دیگر

کوله بارت بر بند ، شاید این چند سحر فرصت آخر باشد که به مقصد برسیم بشناسیم خدا و بفهمیم که یک عمر چه غافل بودیم ميشودكاري كردكه رضاباشداو، وتواي دانشجو اي سبك بال، دردعاي سحرازيادمبر، ياداستادت را.(تصحیح از مجتبی رجبی نسب)

التماس دعا

 

فرا رسیدن ماه ضیافت الهی بر شما و خانواده محترم مبارک باد

 

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 8:52 | لینک  | 

 

http://uplod.ir/d95cpsfunqtg/Copy_of_آموزش_SPSS.pdf.htm
http://uplod.ir/2ntwaxqnv6pm/نحوه_وارد_کردن_اطلاعات_از_محیط.pdf.htm

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 10:28 | لینک  | 

 

 

 ۱.فصلنامه جغرافیا و توسعه شهری

 

۲- فصلنامه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

۳- فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

۴- فصلنامه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاداسلامی اسلامی گرمسار

۵- فصلنامه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی لرستان

۶- فصلنامه جغرافیای سرزمین دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

۷- فصلنامه چشم انداز جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

۸- فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

۹- فصلنامه مطالعات مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

۱۰- فصلنامه هویت شهری دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

۱۱- فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا(مدرس علوم انسانی) دانشگاه تربیت مدرس تهران

۱۲- فصلنامه پژوهشهای روستایی دانشگاه تهران

۱۳-  فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

۱۴- فصلنامه تحقیقات جغرافیایی دانشگاه اصفهان

۱۵- فصلنامه جغرافیا انجمن جغرافیای ایران

۱۶- فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان

۱۷- فصلنامه جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۸- فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ایی دانشگاه فردوسی مشهد

۱۹- فصلنامه فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی اهر

۲۰- فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دانشگاه تربیت معلم سبزوار

۲۱- فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری منطقه ایی دانشگاه اصفهان

۲۲-فصلنامه آمایش محیط دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

۲۳-مجله RS and GIS

۲۴-فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای

25-فصلنامه  اکوسيستم هاي طبيعي ايران.  دانشگاه آزاد نور

 

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 12:59 | لینک  | 

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع ارشد جغرافیا کلیه گرایش ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان(برنامه ریزی روستایی , گردشگری,آمایش ,برنامه ریزی شهری)

مراحل انتخاب استاد راهنما

استاد راهنما  ووموضوع پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد به پیشنهاد دانشجو و با موافقت کتبی استاد(توسط فرم صفر) و تاییدمدیر گروه و شورای گروه تخصصی جغرافیا به شرح افراد ذیل تعیین می شود.لذا فرم صفر از طریق سایت و یا انتشارات دانشگاه توسط دانشجو تهیه و اقدام به تکمیل و به امضاء و تایید استاد راهنمای رسانده و تحویل مدیرگروه گردد

توجه: درنحوه همکـاری استادان در پایان نامه های کارشناسی ارشـد،  اولویت با اعضاء تمـــام وقت ، گروه می باشد.  

نحوه انتخاب استاد مشاور :

 به پیشنهاداستادراهنماو یا شورای گروه یک نفر از اعضای هیات علمی یا متخصصان ومحققان برجسته با رعایت شرایط مندرج در بخشنامه ،پس از تایید در گروه تخصصی مربوطه ، به عنوان استاد مشاور تعیین می شود .

اعضای تمام وقت گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و شورای گروه تخصصی جغرافیا به شرح افراد ذیل می باشند

1.    دکتر عباس ارغان        2. دکتر زینب کرکه آبادی         3. دکتر محمدرضا زند مقدم 

   4. خانم معصومه تدینی       5 . دکتر سعید کامیابی         ۶. دکتر جمال الدین دریاباری

دانشجویان محترم استاد راهنمای خود را  از بین  اعضای گروه جغرافیای تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به شرح افراد ذکر شده بالا می توانند انتخاب نمایند و حق انتخاب دارند.

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 19:34 | لینک  | 

http://archurb.sbu.ac.ir/LinkClick.aspx?fileticket=ba%2fNwQvs3Bo%3d&tabid=4859&mid=11192
نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 11:25 | لینک  | 

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 13:23 | لینک  | 

 

لینک جزوه درس" شناخت آمایش جاذبه های طبیعی دربرنامه ریزی توریسم ایران"

http://up.toca.ir/images/6mn0uotgp7bl0g5yyxw.rar

 

 لینک جزوه درس "اصول و مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی دربرنامه ریزی روستا"

http://www.up2www.com/uploads/1367223425041.rar

 

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 11:36 | لینک  | 

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1363508695
نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 12:57 | لینک  | 

فاصله ها  را در می نوردیم موانع را بر می داریم و غبار از سخن هایی که حداقل یکسال از آن در جلسه گروهمان  می گذرد  با تو دانشجوی عزیز می گوییم و به خود نیز نهیب خواهیم زد چرا که

سال نومی شود.زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زنند و پرنده های خسته بر می گردند برفها نمنک آب می شوند و رودخانه ها جاری می شوند و دراین رویش سبز دوباره…من…تو…ما…کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟…پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟…زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد و …سال نو مبارک …چون همیشه امیدوار وسال نومبارک…
امیدواریم که در سال جدید در راستای توسعه آموزش علمی کشور همه باهم با همدلی گام برداریم

نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 18:37 | لینک  |