این وبلاگ در راستای بالا بردن کیفیت آموزشی و اطلاع رسانی ویژه دانشجویان میباشد

 برنامه‌ریزی شهری
1- مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، اسماعیل شیعه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
2- تحلیلی از ویژگی‌های برنامه‌ریزی شهری در ایران، ناصر مشهدیزاده دهاقانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
3- با شهر و منطقه در ایران، اسماعیل شیعه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
4- برنامه‌ریزی شهری در ایران، غلامحسین مجتهدزاده، انتشارات پیام‌‌نور.
5- برنامه‌ریزی شهرهای جدید، کرامت‌الله زیاری، انتشارات سمت.
6- برنامه‌ریزی مسکن، محمدرضا دلال‌پورمحمدی، انتشارات سمت.
7- مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی جغرافیا، محمدتقی راهنما، سازمان مسکن و شهرسازی.
8- اصول و تکنیک‌های شهرسازی، کریم حسین‌زاده دلیر، پلی کپی دانشگاه تبریز.
9- فرآیند برنامه‌ریزی شهری در ایران، محمدتقی رهنما و پروانه شاه‌حسینی، انتشارات سمت.
10- نظریه‌های شهر و پیرامون، پاپلی‌‌‌ یزدی، انتشارات سمت.

* جغرافیای شهری
1- دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، حسین شکویی، انتشارات سمت.
2- جغرافیا و شهرشناسی، یدالله فرید، انتشارات دانشگاه تبریز.
3- جغرافیای شهری ایران، اصغر نظریان، انتشارات پیام‌نور.
4- روابط متقابل شهر و روستا، مطالعات منطقه‌ای و شهری، علی‌اصغر رضوانی، انتشارات ماکان یا انتشارات پیام‌نور.
5- جغرافیای شهری، حسین شکویی، انتشارات پیام‌نور.

* برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی
1- برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، کریم حسین‌زاده دلیر، انتشارات سمت.
2- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، کرامت‌الله زیاری، انتشارات دانشگاه یزد.
3- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سیدحسن معصومی‌اشکوری، انتشارات صومعه‌سرا.
4- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین آسایش، پیام‌نور.
5- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی روستایی، حسین آسایش و دکترعلیرضا استعلاجی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
6- کارگاه برنامه‌ریزی روستایی، حسین آسایش، انتشارات پیام‌نور.
7- برنامه‌ریزی روستایی در ایران، حسین آسایش، انتشارات پیام‌نور.
8- نظریه‌های توسعه روستایی، پاپلی‌یزدی، انتشارات سمت.

* فلسفه جغرافیا
1- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، جلد اول، حسین شکویی، انتشارات گیتاشناسی.
2- فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، انتشارات گیتاشناسی.
3- کلیات فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، انتشارات پیام‌نور.
4- مکتب‌های جغرافیای و جغرافیای کاربردی، حسین شکویی، آنتشارات آستان قدس‌رضوی.
5- سیر اندیشه در جغرافیای انسانی، یدالله فرید، انتشارات دانشگاه تبریز.
6- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا(فلسفه‌های محیطی)، جلد دوم، حسین شکوئی، انتشارات گیتاشناسی.
7- دگراندیشی در فلسفه جغرافیا، حسین حاتمی‌نژاد، انتشارات سمت.
8- جغرافیا ترکیبی نو،جلد اول و دوم، پیتر هاگت، ترجمه گودرزی‌نژاد، انتشارات سمت.

* مبانی جغرافیای طبیعی
1- مبانی آب و هواشناسی، بهلول علیجانی و محمدرضا کاویانی، انتشارات سمت.
2- آب‌وهوای ایران، بهلول علیجانی، انتشارات پیام‌نور.
3- مبانی ژئومورفولوژی، مقصود خیام، انتشارات نیما.
4- ژئومورفولوژی ایران، جمشید جداری‌عیوضی، انتشارات پیام‌نور.

زبان انگلیسی
1- زبان تخصصی برنامه‌ریزی شهری، کریم حسین‌زاده دلیر، کپی دانشگاه تبریز.
2- فرهنگ واژگان برنامه‌ریزی شهری و ناحیه‌ای،سرور، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.
3- فرهنگ و واژگان برنامه‌ریزی شهری، فرانک سیف‌الدینی، انتشارات دانشگاه شیراز.
4- زبان تخصصی برنامه‌ریزی شهری، سیف‌الدینی، انتشارات آییژ.
5- جغرافیای انسانی (1) و (2)، انتشارات پیام‌نور.
* مجموعه سئوالات کنکور کارشناسی‌ارشد سال‌های قبل، شرکت پردازش.
* کتاب‌شناسی گزیده توصیفی جغرافیای انسانی، پروانه شاه‌حسینی، انتشارات سمت، برای آشنایی با منابع جغرافیای انسانی.
نوشته شده توسط کامیابی در ساعت 12:21 | لینک  |